BÁN 1 CON IP 5-16g BẢN QT MÀU ĐEN MỚI 95 % BẢO ĐẢM ZIN 100 % CÒN BẢO HÀNH 8 THÁNG TẠI VINAFONE

SERI : C37JVSQKDTWD
MODE : MD297VN/A
PHIÊN BẢN 3.04.25 CÀI CYDIA ĐƯỢC
MÁY CHỈ CHÀY TRÊN ĐẦU 1 CHÚTMÁY BAO GỒM : MAY + XẠC + TAI NGHE + CAP ( NO BOX )
GIÁ : 10 T 800
ĐT : 0985829779
ĐC : 75/11/32 H TRẦN VĂN ĐANG P9 Q3