0987.111.717
0987.11.1717
sim đã kích giá 3,5t

a/e kết call 097.8888884 or 070.222.9999 lấy giá fix