Mình hiện có một số chim bồ câu sư tử italy kiểng, màu trắng.màu đỏ,bông,chim giống đẹp,đang đẻ,vì bận công việc nên mình sang lại cho AE nào nhiệt tình muốn mua về nuôi kiểng và làm kinh tế gia đình , có giá trị rất cao,AE cứ tham khảo trên mạng trước đễ hiểu rỏ hơn nhé,thật sự nhiệt tình thi liên lạt với mình 0128 444 1419 Trung,mình ở q10,tphcm,xin đừng nhắn tin cám ơn.