[TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD]Mới về Sim Full năm sinh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.4.2.1993 --------------1500k (Năm sinh full 1993)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096450.1994- -------------- 1400k (Năm sinh full 1994)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096490.1991 --------------- 1500k (Năm sinh full 1991)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.9.2.1995 --------------1500k (Năm sinh full 1995)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.1.3.1996 --------------1500k (Năm sinh full 1996)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096748.1102 -------------- 1500K ( Độc nhất vô nhị)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.02.11.89 -------------550k (Năm sinh 02/11/89)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0979.11.05.89 ------600k (Năm sinh 11/05/89 & 1/05/89)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09651.333.68------------- 1100K (tài tài lộc phát)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.341.3368 --------------------800k [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09871.86683 ------------------------------ 900k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.442.9669 ------------------------------800k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]097.331.6996 ------------------------------900k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.2.5.1984 ------------- 1300K (Năm sinh full 1984)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.6.2.1985 -------------1300K (năm sinh full 1985)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.4.08.1987 ------------1300k (năm sinh full 1987)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.5.7.1985 ------------1300k (Năm sinh full 1985)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096770.1983 ------------- 1200k (Năm sinh full 1983)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0964.4.6.1983 ------------1300k (Năm sinh full 1983)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]091695.1102 ------------------------------- 1300k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lô sim mới về---giá siêu mịn luôn ạ.![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09673.95559------------------------------600k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0974.463.634-----------------------------400k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.234558------------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09672.93338------------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.552.055-----------------------------300k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.01.8884-----------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.83.73.83---------------Đã Bán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.988.993--------------370k(Năm sinh 8/9/93)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09675.18.9.92-------------350k(năm sinh 18/9/92)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09673.13.9.90------------350k (31/3/990 – 13/9/90)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.777.3898------------400k(tài phát,đỉnh phát)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09673.87.877----------------------------300k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.131.949---------------Đã Bán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thanh lí nhanh (chọn thoải mái)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.966.7.3.89----------------400k (Năm sinh 7/3/89)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09743.2.09.89----------------350k (năm sinh 2/9/89)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]097470.6.9.89----------------350k (năm sinh 6/9/89)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0976.01.4959--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0976.18.4959--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0976.91.7959--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.73.1898--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.7671.5898--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]097.626.0969--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.239.676--------------------------------150k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0979.740.757--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.14.39.69--------------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.68.2969--------------------------------500k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.64.3898--------------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0977.36.2898--------------------------------350k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]097.727.9545--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0977.14.5898--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]097.528.9545--------------------------------170k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.24.8676--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.123.808--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.27.92.72--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09729.456.36--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0977.34.9757--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0972.832.808--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.622.4567.6-------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.279.277--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0966.136909---------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6364.2898--------------------------------300k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0972.920.766--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.745.766--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968 218 554---------------------------------50k [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.598.050--------------------------------100k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0986.017.916--------------------------------150K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0966.066.875--------------------------------150k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.744.500--------------------------------160k [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09688.5757.4--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0966.353053--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.114.644--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.31113.2--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.788.781--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.974.3363--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]098.5599.160--------------------------------200K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.4455.26--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.4477.58--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.226.700--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.770.900--------------------------------200k [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.47.6998---------------------------------400k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.296.499--------------------------------180K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.258.522--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0976 17 9990----350k (Năm sinh 9/9/90 hoặc 17/9/990 )[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.330.977--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.499.811--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0967.9933.60--------------------------------280k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968.221.550--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096403.2.9.98----------------250k (Năm sinh 2/9/98)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975 41 7887--------------------------300k (đảo)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.974.345---------------------350k (tiến 345)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.8874 586--------------------300k (năm phát lộc)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0968 964 068--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0969.12.8068--------------------------------250k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09688 74 639--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.949.8696--------------------------------600k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.279.2242--------------------------------180k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.670.969--------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0966.19.6494--------------------------------170k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0983.899.072-------------------------------200k[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sim đồng giá 180k (Chọn thoải mái)------------------[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.7275.6965----0973.8938.01----097.338.5965----09744.838.53[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0974.357.326----0974.854.862----09744.899.32----0974.9369.01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0975.392.613----097.68699.25----0976.532.551----0977.807.765[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0977.80.3531----0977.663.803----0977.5989.74----097.889.5812[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09789.14.619----097.959.8832----097.9693.722----0979.1113.42[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0979.6858.03----0982.6939.01----0982.7686.42[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]098.2224.956----0983.10.3381----0983.3688.71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0983.285.965----0983.0899.31----098.5599.403----0985.980.382[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]098.5335.973----0985.0996.48----0985.0388.46----098.5359.063[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]098.558.3613----098.6963.844----098.689.3506----0986.1393.20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0986.1393.60----098.689.5560----09879.886.50----09889.186.70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0988.72.6684----0988.155.960----0988.54.1358----09.8855.4072[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0988.1266.50----0989.655.260----0989.261.806----0989.16.03.61[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.995.360----096.83886.03----09.6886.28.41[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.767.430 ---- 0985.267.481 ---- 098.557.6508 ---- 0986.100.231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09844.72.6.27 ---- 098.545.1681 ---- 098.558.7706 ---- 0986.92.4407[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.308.635 ---- 0985.515.280 ---- 0985.1239.34 ---- 0986.712.557[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.976.048 ---- 0985.969.702 ---- 0985.14.6864 ---- 0986.7030.19[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.506.245 ---- 098.5335.973 ---- 0985.779.063 ---- 0986.700.943[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.170.361 ---- 0985.183.021 ---- 0985.269.709 ---- 0986.1393.20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.875.605 ---- 0985.844.974 ---- 0985.34.0305 ---- 09868.10.458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09844.797.50 ---- 0985.07.2019 ---- 0985.1300.71 ---- 0986.355.406[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0984.70.1944 ---- 0985.603.310 ---- 0985.980.763 ---- 0986.386.425[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.0988.57 ---- 0985.269.574 ---- 0985.49.2276 ---- 0986.1393.60[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.419.643 ---- 0985.0996.48 ---- 0986.1386.20 ---- 09866.32.945[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.545.780 ---- 0985.0388.46 ---- 0986.522.071 ---- 0986.395.648[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.459.782 ---- 0985.74.2461 ---- 0986.139.276 ---- 0986.2050.13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.635.467 ---- 0985.83.0964 ---- 0986.47.0082 ---- 0986.114.281[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.27.0806 ---- 0985.5464.53 ---- 0986.306.716 ---- 09.8855.4072[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0985.313.970 ---- 0985.774.052 ---- 0986.482.958 ---- 098.747.6602[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lô sim đồng giá 240k/sim ------------------------[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.486.476 ---- 0968.013.055 ---- 0979.175.616 ---- 0986.504.878[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.434.437 ---- 0968.53.2434 ---- 0979.30.7072 ---- 0986.59.7876[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.269.0727 ---- 0968.59.1272 ---- 0979.1268.56 ---- 0986.50.1615[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.53.38.35 ---- 0969.551.171 ---- 0979.9559.61 ---- 0987.930.133[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.65.75.15 ---- 0969.250.141 ---- 0982.867.661 ---- 0987.5995.16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0962.445.004 ---- 0969.309.121 ---- 098.220.3618 ---- 098833.89.43[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.965.465 ---- 0969.016.332 ---- 098.223.1039 ---- 0988.7978.32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.1292.83 ---- 0969.8228.19 ---- 098.269.3632 ---- 09889.389.62[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.373.5171 ---- 09699.52.114 ---- 098.268.1513 ---- 0988.314.357[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.95.1737 ---- 0972.1994.63 ---- 0982.667.183 ---- 0988.278.059[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.545.884 ---- 097.250.4344 ---- 0982.046.406 ---- 09888.19.422[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09635.999.16 ---- 097.202.1583 ---- 098.295.8.925 ---- 09889.70.335[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0963.424.136 ---- 0972.621.421 ---- 098.262.3343 ---- 09889.52.661[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]096.333.0907 ---- 097.269.8859 ---- 0983.19.5256 ---- 0989.1777.35[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2377 ---- 0973.27.8583 ---- 0983.09.2426 ---- 0989.368.216[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2380 ---- 0973.545.008 ---- 09838.14.112 ---- 0989993.762[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2381 ---- 0974.130.103 ---- 0983.259.136 ---- 0989.665.125[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2382 ---- 0983.0636.07 ---- 0963.295.078[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2384 ---- 097.522.5052 ---- 0983.0998.12 ---- 0967.423.078[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2385 ---- 0976.654.653 ---- 0983.96.1185 ---- 0967.190.078[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.2387 ---- 0976.545.001 ---- 0983.85.1163 ---- 0974.279.078[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09.6363.1539 ---- 0977.96.1303 ---- 0984.0699.38 ---- 0975.94.7078[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.044.772 ---- 0977.356.126 ---- 0985.025.228 ---- 0986.399.016 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.0888.54 ---- 097.7176.182 ---- 0985.3838.10 ---- 0978.138.220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.203.269 ---- 0977.6969.73 ---- 0985.2151.62 ---- 098.689.5131 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.089.655 ---- 0977.68.0955 ---- 098.595.3035 ---- 0978.019.169 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.13.18.11---- 0978.810.665 ---- 098.535.1156 ----0966.83.53.43 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0965.1993.58 ---- 0978.80.60.20 ---- 09869.111.09 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Liên hệ : 098.555.1214 (Mr.Trường)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]: 0966.30.36.39 (Mrs.Quỳnh _HN)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Giá mình bán thanh lí k mặc cả nha![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tất cả sim nguyên kít, đăng ký chính chủ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nhớ để lại sđt của các bạn. hoặc nt cho mình, mình liên lạc lại. k on thương xuyên đc. Thank ! Quynh HN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phương thức giao dịch:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Với các bạn ở Hà Nội (nội thành) thì liên lạc với mình qua địa chỉ số 20 Phố Dịch Vọng,cầu giấy lấy sim (Đối diện phố Chùa Hà)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Hoặc Các bạn cần ship hàng thì mình giao đến tận nhà[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phí giao sim:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][SIZE=2][I][B]* Bán kính