096.44.66666 = 83tr

Sim nguyên kit, A/e nào kết call mình nhé

LH: 09.6789.3333