Hi All,
minh can ban HDD Samsung mini 200G 1.8" New 100%, Gia 900K
HDD samsung mini 200g 1.8"
ổ cứng HDD S1 Mini 200G
đặc biệt chỉ 1.8" nhỏ gọn dễ thương (Mini mà):

L/h: 0909383079(Hoa)
Thanks
Hoanv