cần bán chú gà đẻn, lai 50% mỹ, gà điều bông ẩn, chân trắng, cựa đen, mồng lái lơn đứng, bổn gà này rất mai độ,gà cay đắng lắm, mới thay lông mùa xong, gà đá nạp lùa, chân sâu, bo lớn lắm, gai lông rất tốt, gà đá mu lưng dữ, gà múa trước win 3x, bị mắc mưa đổ lông, cản mái tới h đã khô lông, gà nết rất dữ, bảo đảm gà chất lượng cho a,e chơi, gà hơi mập, hiện nặng 1kg180, a,e về dọn lông quần bội hơn tuần là ra trận đc nha., bao ae sổ để biết bên đá của em nó.
giá: call sẽ co giá rất hợp lí cho a,e chơigà mình ko quản cáo nhiều, a,e cứ qua xem trực tiếp sổ sạc rồi đánh giá, mọi chi tiết ll: 0937594148, địa chỉ: 12/9, d19, hiệp bình chánh, thủ đức, tp.hcm
thân!