hàng update liên tục,giá luôn đảm bảo tốt nhất cho ae kỹ thuật, còn tin là còn hàng:
Cpu P4 630 3.0/2m/800 giá 100k
Cpu E2200 core duo 2.2/1m/800 giá 300kCpu core 2 duo:
Cpu E4600 core 2 duo 2.4/2m/800 giá 400k
Cpu E6850 core 2 duo 3.0/4m/1333 giá 680ktấc cả đều made in MALAY, đã tét rất kỹ và đóng gói cẩn thận

*Hdd sata segate 400GB hàng máy bộ tem bạc=600k
*Hdd ata laptop 60GB= 350k

*Vga asus EAX1650 256MB, 128 bit, DDR2
giá ra đi: 300k
*vga asus eax1050 256MB, 128 bit
giá ra đi: 200k