CG : 01 - 350.000 vnđ.
Màu : Đen + Hồng ( đủ size )
--------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình để Check Size nha.
CG : 02 - 370.000 vnđ.
Màu : Đen + Kem ( đủ size )
------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình để Check Size nha.

CG : 02 - 370.000 vnđ.
Màu : Đen + Kem ( đủ size )
------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình để Check Size nha.

CG : 03 - 370.000 vnđ
Màu : Bạc + Đen ( đủ size )
-------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 04 - 300.000 vnđ
Màu : Vàng + Xanh Rêu + Đỏ Đô ( đủ size )
-----------------------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 05 - 350.000 vnđ
Màu : Xanh + Hồng ( đủ size )
------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 06 - 380.000 vnđ
Màu : Đen + Bò ( đủ size )
-----------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 07 - 370.000 vnđ
Màu : Hồng + Đen ( đủ size )
----------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.


CG : 08 - 350.000 vnđ
Màu : Xanh + Đen ( đủ size )
----------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 09 - 350.000 vnđ
Màu : Đen + Bò ( đủ size )
-----------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 10 - 350.000 vnđ
Màu : Đen + Xanh Rêu ( đủ size )
----------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 11 - 300.000 vnđ
Màu : Xanh Rêu + Đỏ Đô + Đen ( đủ size )
-----------------------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 12 - 330.000 vnđ
Màu : Xanh + Đen ( đủ size )
---------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 13 - 290.000 vnđ
Màu : Kem + Đen + Đỏ ( đủ size )
--------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

SD : 14 - 250.000 vnđ ( nhựa Thái )
Màu : Đen + Trắng + Kem ( đủ size )
--------------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 15 - 370.000 vnđ
Màu : Đen ( đủ size )
-------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.CG : 16 - 350.000 vnđ
Màu : Đen ( đủ size )
--------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.

CG : 17 - 290.000 vnđ
Màu : Đen , Đỏ , Kem ( đủ size )
----------------------------------------------
Pm hoặc Nt để mình Check Size nha.