CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN CAO NGUYÊN
DC: B108 bis Nguyễn Thần Hiến, P18, Q4
DT: 08.3940.8205 - 0917.046.416
@ LAPTOP LOA NHỎ MUỐN NÂNG LÊN NGHE TO HƠN (TUỲ DÒNG MÁY)
@ LOA THEO MÁY NGHE KHÔNG HAY ĐỘ LÊN NGHE HAY VÀ ẤM
@ THAY LOA BỊ RÁCH HAY KÊU TÈ TÈ
@ SỬA LOA KHÔNG NGHE ĐƯỢC