Ae nào thix em nào cứ alo nhé . gà bao ae chơi đến lúc đá . còn chuyện xổ xẹt cứ thoải mái nhé .
Call 0907784788 Long
Đc C4 phạm hùng .q8
MỌi thông tin nết đá ae cứ call nhé . NO SMS

Chuối hôm nay 9lang5 . thành tích win 8 mới xong lông chuyền . ae về đá liền ok .
GIá Call
Hình em nó
Điều ẩn cú . 9lang5 mới đá 2 ngày . win5 .nuôi 1 tuần nữa đá .
Giá Call .