[SIZE=5]
[/SIZE][INDENT][SIZE=5][FONT=times new roman] [COLOR=#ff0000]TỔNG ĐÀI LẮP MẠNG FPT HOÀN KIẾM[/COLOR]

[B][COLOR=#ff0000]HOTLINE : [SIZE=7]0949.2468.33 - 0169.329.3456[/SIZE][/COLOR][/B]
[IMG]http://lapmangfptonline.com/imupload/khuyenmai.gif[/IMG]
[COLOR=#ff0000]Khách hàng chỉ đóng 300.000Đ sẽ được trang bị Modem Wifi hoặc đóng [COLOR=#0000ff]50.000Đ[/COLOR] nếu KH đã có thiết bị Modem [COLOR=#000000]( Modem đã từng dùng mạng của viettel, VNPT, CMC…)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][U][B]Báo giá gói cước ADSL FPT[/B][/U][/COLOR]
[IMG]http://i.upanh.com/vxryee[/IMG]
[B][COLOR=#000000]( Báo giá trên chưa bao gồm 10 % VAT )[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]HOTLINE : [SIZE=7]0949.2468.33 - 0169.329.3456[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff]+ Gói Mega[COLOR=#ff0000] Save[/COLOR] ( Tốc độ : 3M ) :[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff]+ Phí hoà mạng : [COLOR=#ff0000]150k[/COLOR][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff]+ Phí hàng tháng : [COLOR=#ff0000]180k[/COLOR][/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff]Gói [/COLOR][COLOR=#339966]Mega You[/COLOR][COLOR=#222222] ([COLOR=#0000ff]Tốc độ[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]6Mb[/COLOR] - dùng cho 1-4 máy tính).[/COLOR][/B]
[B]*[COLOR=#0000ff] Hình thức và cước phí thanh toán:[/COLOR][/B]
[/FONT][/SIZE][FONT=Arial][FONT=Arial]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả sau từng tháng[/B]:[/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [COLOR=#ff0000]300.000đ[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước hàng tháng : [COLOR=#ff0000]250.000đ [/COLOR]([I][U]đã khuyến mại[/U][/I])[/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả trước 6 tháng[/B] :[/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [/COLOR][COLOR=#ff0000]110.000đ[/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước thanh toán : [COLOR=#ff0000]250.000 x 6 = 1.500.000đ[/COLOR][/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả trước 12 tháng[/B]:[/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [COLOR=#ff0000]Miễn phí hòa mạng[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước thanh toán : [COLOR=#ff0000]250.000 x 12 = 3.000.000đ[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Tặng [COLOR=#ff0000]miễn phí 1 tháng cước[/COLOR] sử dụng vào tháng 13[/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Thiết bị :[/B][/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Tặng ngay [COLOR=#ff0000]1 Modem 4 cổng[/COLOR] hoặc [COLOR=#ff0000]1 Modem Wifi 1 cổng[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Trường hợp khách hàng [COLOR=#ff0000]không lấy Modem[/COLOR] phí hòa mạng còn [COLOR=#ff0000]55.000đ[/COLOR][/COLOR]
[B][COLOR=#0000ff]+ Gói [/COLOR][COLOR=#339966]Mega Me [/COLOR][COLOR=#222222]([COLOR=#0000ff]Tốc độ:[/COLOR] [COLOR=#ff0000]8Mb[/COLOR] - dùng cho 5-8 máy tính).[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#0000ff]* Hình thức thanh toán và cước phí:[/COLOR][/B]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả sau từng tháng [/B]:[/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [COLOR=#ff0000]200.000đ[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước hàng tháng : [COLOR=#ff0000]350.000đ[/COLOR] ([I][U]đã khuyến mại[/U][/I])[/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả trước 6 tháng :[/B][/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [COLOR=#ff0000]Miễn phí hòa mạng[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước thanh toán : [COLOR=#ff0000]350.000 x 6 = 2.100.000đ[/COLOR][/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Trả trước 12 tháng:[/B][/FONT][/SIZE] [/LIST]
[SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Phí hòa mạng : [COLOR=#ff0000]Miễn phí hòa mạng[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Cước thanh toán : [COLOR=#ff0000]350.000 x 12 = 4.200.000đ[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Tặng miễn phí 1 tháng cước sử dụng vào tháng 13[/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[LIST][*][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Thiết bị[COLOR=#222222] :[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [/LIST]
[/FONT][/FONT][SIZE=5][FONT=times new roman][COLOR=#222222]- Tặng ngay [COLOR=#0000ff]1 Modem 4 cổng[/COLOR] hoặc [COLOR=#0000ff]1 Modem Wifi 1 cổng[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222]- Trường hợp khách hàng [COLOR=#0000ff]không lấy Modem [/COLOR]phí hòa mạng còn [COLOR=#ff0000]55.000đ[/COLOR][/COLOR]
[B][COLOR=#ff0000]>>>[/COLOR] Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT[/B]
[COLOR=#0000ff][U]Lưu ý[/U][/COLOR][COLOR=#222222][COLOR=#0000ff]:[/COLOR] Đối với những khách hàng ở tại khu vực điểm đen (khu vực nợ cước nhiều), khi lắp mạng FPT sẽ phải đặt cọc theo quy định của công ty là [COLOR=#ff0000]300.000đ[/COLOR] đối với nhóm 1, và [COLOR=#ff0000]600.000đ[/COLOR] đối với nhóm 2. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản trả trước của khách hàng,và được trừ dần vào tiền cước hàng tháng [COLOR=#ff0000]50.000/tháng.[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#222222][I][U]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/U][/I][/COLOR]
[COLOR=#222222][COLOR=#3366ff]Phòng kinh doanh FPT – Hà Nội II[/COLOR][/COLOR]
[B][COLOR=#339966]Mobile : 0473.00.2222 Ext : 4234 ( Mr. Thuan )[/COLOR][/B]
[COLOR=#222222][COLOR=#339966]Hotline :[/COLOR] [SIZE=6][COLOR=#ff0000]0949.2468.33 - 01693 29 3456[/COLOR][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]Mail[/B][/COLOR] :[COLOR=#33cccc][B] [EMAIL="thuanlv3@fpt.com.vn"]thuanlv3@fpt.com.vn[/EMAIL][/B][/COLOR]
[B][COLOR=#ff0000]HOTLINE :[SIZE=7] 0949.2468.33 - 0169.329.3456[/SIZE][/COLOR][/B]

[/FONT][/SIZE][/INDENT]