Tìm nhà mới cho em vện đen, giống cái, được 4th tuổi, long sát, đuôi vót, xoáy kiếm đẹp, tai đang lên 80%, sức khoẽ tốt, đã tiêm phòng đầy đủ, em nó đang ở Trần Đại Nghĩa, Bình Chánh, Tp.HCM, 0903969051, giá 3500000 thanks!
http://www.flickr.com/photos/97150019@N03/9019841751/
http://www.flickr.com/photos/97150019@N03/9022073704/
http://www.flickr.com/photos/97150019@N03/9022068530/