Mình ở An Quảng Hữu - Trà Cú - Trà Vinh, có bán Chim Sâu Đầu Đỏ (12000đ/con - chim mới bắt) - Chim Sẻ (3000đ/con). Các bạn có nhu cầu mua. xin liên hệ: 01678269668 (Vũ) . Giao chim tận nơi nếu số lượng nhiều.