hàng vừa về 3 em 4s lock 16gb trắng ,đen có đủ,WIFI,3G VÙ VÙ,TẶNG SIM GHÉp Tp SIM SÀI NHƯ WORLD,FULL BOX ĐẦY ĐỦ ĐỒ
4slock đen
MD276LL (IOS6.1.3) 99% GIÁ E NÓ LÀ6TR8 FIX
SERI: DNpGp1U3DTF9
IMEI: 990001047885637
4SLOCK ĐEN 16GB 99% GIÁ E NÓ LÀ6TR8 FIX
MD276LL (IOS6.0) CÒN BẢO HÀNH TỚI 11/2013
SERI: DX3JKMFEDTF9
IMEI: 990001845261510
4SLOCK ĐEN LIKENEW GIÁ E NÓ LÀ 7TR FIX
MD276LL
SERI: C8pH69VDTF9
IMEI: 99000108450871 (FULL BOX ZIN TRÙNG 3 IMEI,FỤ KIỆN THEO MÁY)
SĐT: 01697185174
ĐC: 440/38A NGUYỄN KIỆM p3 QpN
MÌNH MUA BÁN TẠI NHÀ CÓ WIFI TEST ,MÁY MÌNH BÁN BAO SÀI 1 TUẦN CÓ LỖI MONEY BACK,THANKS AE ĐÃ ĐỌC TIN