main G31 /G41 ddr2 asus thu : 460k/550k
main G31 /G41 ddr2 gigabyte : 490k/580k
main G41 ddr3 asus/gigabyte còn bh>1nam thu : 850k/900k
main H61 asus/giga còn bh > 1 năm thu : 850k/900k
ram ddr2 1gb/2gb thu : 120k/290k
lien hệ : 0993.377.855
d/c: 8 trần mai ninh p12 quận tân bình