Như tiêu đề, mình cần mua fujifilm x10, bạn nào có mà ít sử dụng thì để lại cho mình.
bạn nào có muốn nhượng lại xin liên hệ:
xin cám ơn