Case 1 :
+ Main Giga G31M-ES2C on Full.
+ CPU Dualcore E2160/1.8Ghz
+ DramII 1GB/800 Kingston
+ HDD 80GB sata SS/7200prm
+ VGA on main 384Mb
+ Case đẹp, ngun chạy êm!
Giá: 1.600.000 VND

Case 2:
+ Main Giga G31M-ES2C on Full
+ CPU Dualcore E5200/2.5Ghz
+ DramII 2GB/800 Kingston
+ Hdd 160GB Samsung FPT
+ VGA on 384Mb chơi Game good
+ Case đẹp, Ngun êm.
Giá: 2.100.000 VNDCase 3:
+ Main Giga G41M-ES2L on Full.
+ CPU Dualcore E6500/2.93Ghz
+ DramII 2GB/800 Kingston
+ Hdd 160GB Samsung FPT
+ VGA on 1Gb chơi Game good
+ Case đẹp, Nguồn chạy êm.
Giá: 2.350.000 VND
HÀNG CHÚNG TÔI BÁN RA 100% NGUYÊN BẢN,CHƯA SỬA CHỮA, BH.
Tất cả linh kiện lỗi 1 đổi 1 trong suốt thời gian BH.
Các bác quan tâm xin vui lòng liên hệ: Em Thủy- 0985890663. Y/M: cskh_htc.
Tks!