cần tiền bán cặp
0988 8642 99
0988 8642 88

sim nguyên kít . bộ kít có 210k tài khoản
ai quan tâm call ngọc anh 096 886 9699