Bán 096.39.11777 : 2200k hàng đẹp lên phím thì quá đẹp, hàng nguyên kit.Mãi mãiAnh em nào xúc call em: 0973.503.219