Hóc Môn - TP.HCM Cần bán chòe lửa 3 mùa đuôi dài 23,5 mẫu thi. ( đã có một khuyến khích ở Tân Bình )
Cần bán 1 chòe lữa 3 mùa đuôi dài 23,5 mẫu thi.
Chân trắng móng trắng.
Cao cầu - Dàng đẹp - ngực ưởng
Lăng xăng
Lông đẹp mướt.
Đuôi lụa ( đuôi đũa )
Hót hét tốt.
Bao tật lỗi
Bao chơi cội.
Lửa vùng Nam Cat TiênGía luôn lồng Đà Nẵng chạm 92 ( cầu 60) 14 chai. - không phải nho sóc hà nội
Không lồng 11 chai
Liên hệ: 0908176897
Địa chỉ: Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP..hcm
Đây là clip em nó

clip 2