Trà Ô Long là một trà truyền thống Trung Quốc sản xuất thông qua một quá trình độc đáo như phơi lá chè cho héo dưới ánh mặt trời và quá trình oxy hóa mạnh mẽ trước khi uốn và xoắn.
Giá bán cho trà:
Loại 2: 90.000/gói (250g).
Loại 1: Hàng này hơi hiếm trên thị trường nên các bạn vui lòng gọi để biết giá, và đặt hàng trước.