Bạn nào có sms giùm mình vào số 0975333999 nhé, thanks anh em