Bán O96.447.8886 = 1tr2OOk
sim nguyên kít chưa kích nhé. vào tên chính chủ ngay khi mua sim
lh:
O9O2.247.OOO