TUYEN SINH ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
THÔNG BÁO NĂM 2013
VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY
Trường Đại học Công đoàn & cơ sở Liên Kết của trường tổ chức tuyển sinh Hệ Đại học văn bằng 2 khoá 9 - Năm 2013 với những nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành và loại hình đào tạo

- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 200

Chuyên ngành:

+ Kế toán

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính ngân hàng

- Loại hình đào tạo: Chính quy

2. Điều kiện dự thi, xét tuyển và cấp bằng tốt nghiệp

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Diện miễn thi tuyển: (Chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký loại hình đào tạo chính quy) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy thi tuyển đầu vào khối A thuộc nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và đăng ký học loại hình đào tạo Đại học chính quy

- Cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học loại hình đào tạo chính quy đã dự thi và trúng tuyển, học ngoài giờ hành chính.

- Các Môn thi tuyển :

* Hệ Văn Bằng 2
Những người không thuộc diện miễn thi phải thi viết 2 môn:
- Tiếng Anh ( Trình độ B) & Toán Cao Cấp ( chương Trình cơ bản ) Mỗi môn thi viết 2 môn

* Hệ liên thông

- Từ trung cấp lên đại học: Tốt nghiệp từ tháng 11/2010 trở về trước + ít nhất 36 tháng kinh nghiệm

- Từ cao đẳng lên đại học và trung cấp lên cao đẳng: Tốt nghiệp từ tháng 11/2011 trở về trước + ít nhất 12 tháng kinh nghiệm (đối với người có bằng TN trung cấp hoặc cao đẳng hạng TBìnhKhá và Trung bình). Người có Bằng TN hạng Khá, Giỏi được thi ngay trong năm tốt nghiệp

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

4. 4. Thời gian đào tạo:

- Từ trung cấp lên đại học: Từ 2,5 năm đến 3 năm.

- Từ cao đẳng lên đại học và từ trung cấp lên cao đẳng: Tõ 1,5 năm đến 2 năm.

5. Hình thức đào tạo:

- Chính quy: Học vào lúc 17h đến 21h hàng ngày, tập trung liên tục tại trường Đại học Công đoàn

6. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Công đoàn & cơ sở Liên Kết của trường

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

- Phát hành hồ sơ: Từ tháng 01/2013

- Ôn thi: Tháng 03/2013

7. Địa Điểm nhận Hồ sơ :

Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline: 0963.133.363 ( Cô Huyền ) ( Lưu ý gọi ddienj trước khi đến mua hồ sơ )
Email: tuyensinhdaotao.org