http://sjm.vn
Liên hệ: 01288888688


Sim đẹp fix giá khùng


sim lộc nhất: nhiều thằng lộc, ta lộc nhất ^_^
012.66666.111 giá: 10.000.000 Đ
giảm còn: 5.880.000 Đ


sim phát nhất: nhiều thằng phát, ta phát nhất ^_^
012.88888.111 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 8.800.000 Đ


^_^sim lộc mãi: mãi lộc lộc, lộc lộc lộc, mãi mãi mãi ^_^
012.66666.222 giá: 10.000.000 Đ
giảm còn: đã bán


sim phát mãi: mãi phát phát, phát phát phát, mãi mãi mãi
012.88888.222 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 9.800.000 Đ


sim phát tài, ngũ quý giữa, tam hoa kép
012.88888.333 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 9.999.000 Đ


sim trường phát, 58 điểm, ngũ quý giữa, tam hoa kép
012.88888.555 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 9.999.000 Đ


sim phát lộc, ngũ quý giữa, tam hoa kép
012.88888.666giá: 68.000.000 Đ
giảm còn: 38.880.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi phát lộc lộc phát
012.8888.8668 giá: 48.000.000 Đ
giảm còn: 26.880.000Đ


Thanh lý thì đừng hỏi


sim hai sảnh, tứ quý giữa, tiến đều, đọc rất vần, đuôi lộc phát
012.8888.2468 giá: 12.000.000 Đ
giảm còn: 5.880.000 Đ


sim tứ quý giữa, tiến đều, đọc rất vần, đuôi phát lộc phát tài
012.8888.8386 giá: 12.000.000 Đ
giảm còn: 5.880.000 Đ


sim tứ quý giữa, tiến đều, đọc rất vần, đuôi phát lộc đại phát
012.8888.8689 giá: 12.000.000 Đ
giảm còn: 5.880.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi tài lộc phát
012.88888.368 giá: 9.800.000 Đ
giảm còn: 5.680.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi tiến đều, đọc rất vần
012.88888.678 giá: 8.800.000 Đ
giảm còn: 5.280.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi năm sinh, phát tài phát tài
012.8888.8383 giá: 8.500.000 Đ
giảm còn: 4.500.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi phát tài tài phát
012.8888.8338 giá: 8.500.000 Đ
giảm còn: 4.500.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi thần tài nhỏ siêu đẹp
012.88888.399 giá: 5.000.000 Đ
giảm còn: 3.000.000 Đ


sim ngũ quý giữa, đuôi phát lộc vĩnh viễn
012.888886.99 giá: 5.000.000 Đ
giảm còn: 3.000.000 Đ


Hàng khủng, đầu gánh đảo, tứ quý giữa
toàn 2 và 8 nhìn như 8 số 8
01.288.882.888giá: 35.000.000 Đ
giảm còn: 18.800.000 Đ


Hàng khủng, đầu gánh đảo, đuôi taxi đẹp,
tứ quý giữa toàn 2 và 8 nhìn như 8 số 8
01.288.882.882giá: 9.500.000 Đ
giảm còn: 5.700.000 Đ


Hàng khủng, đầu gánh đảo, đuôi taxi đẹp,
tứ quý giữa toàn 2 và 8 nhìn như 8 số 8
01.288.882.288giá: 15.000.000 Đ
giảm còn: 7.900.000 Đ


Hàng khủng, đầu gánh đảo, đuôi taxi đẹp,
tứ quý giữa toàn 2 và 8 siêu độc
01.28.888222.8giá: 3.500.000 Đ
giảm còn: 2.100.000 Đ


Hàng khủng, tứ quý giữa nhìn như 8 số 8
012.8888.9888 giá: 38.000.000 Đ
giảm còn:đã bán


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, kép 4, uyên ương
012.8888.9988 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 9.999.000 Đ


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, taxi tiến
012.88889.889 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 9.999.000Đ


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, kép lặp uyên ương
012.8888.9898 giá: 15.000.000 Đ
giảm còn: 9.000.000Đ


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, tam hoa kép siêu đẹp
0128.888999.8 giá: 12.000.000 Đ
giảm còn: 7.200.000Đ


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, năm sinh đẹp
012.888899.89 giá: 8.800.000 Đ
giảm còn: 5.000.000Đ


sim toàn 8 và 9, tứ quý giữa, tiến đều
012.8888.9899 giá: 5.500.000 Đ
giảm còn: 3.300.000Đ


sim lục quý giữa, đuôi lộc cửu (lộc vĩnh viễn)
012.888888.69 giá: 18.000.000 Đ
giảm còn: 8.688.000 Đ
Lộc phát giàu sang đến
Thần tài phú quý về!
Tứ quý giữa, đuôi nhất lộc phát
012.88889.168 Giá:4.500k giảm còn 2.250k
012.88889.186 Giá:3.800k giảm còn 1.900k
01.288.882.168 Giá:2.900k giảm còn 1.450k
01.288.882.186 Giá:2.200k giảm còn 1.100k


Tứ quý giữa, đuôi mãi lộc phát
012.88889.268 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
012.88889.286 Giá: 5.000k giảm còn 2.500k
012.888822.68 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
012.888822.86 Giá:3.800k giảm còn 1.900k


Tứ quý giữa, đuôi tài lộc phát
012.88889.368 Giá:3.800k giảm còn 1.900k
012.88889.386 Giá:5.000k giảm còn 2.500k
01.288.882.368 Giá:4.500k giảm còn 2.250k
01.288.882.386 Giá:3.500k giảm còn 1.750k


Tứ quý giữa, đuôi sinh lộc phát
012.88889.568 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
012.88889.586 Giá:6.000k giảm còn 3.000k
01.288.882.568 Giá:3.800k giảm còn 1.900k
01.288.882.586 Giá:2.900k giảm còn 1.450k


Tứ quý giữa, đuôi đại lộc phát
01.288.882.968 Giá:2.900k giảm còn 1.450k
01.288.882.986 Giá:3.500k giảm còn 1.750k
012.888899.86 Giá:6.800k giảm còn 3.400k


Tứ quý giữa, đuôi lộc phát siêu đẹp
012.88889.668 Giá:8.500k giảm còn 4.250k
012.88889.686 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
012.88889.688 Giá:6.800k giảm còn 3.400k
012.88889.866 Giá:5.000k giảm còn 2.500k
012.88889.868 Giá:6.800k giảm còn 3.400k
012.88889.886 Giá:8.800k giảm còn 4.400k
01.288.882.668 Giá:4.200k giảm còn 2.100k
01.288.882.686 Giá:3.200k giảm còn 1.600k
01.288.882.688 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
01.288.882.866 Giá:3.500k giảm còn 1.750k
01.288.882.868 Giá:6.500k giảm còn 3.250k
01.288.882.886 Giá:5.500k giảm còn 2.750k


Tứ quý giữa, đuôi thần tài siêu đẹp
012.88889.179 Giá:3.500k giảm còn 1.750k
012.88889.139 Giá:2.800k giảm còn 1.400k
012.888822.79 Giá:1.500k giảm còn 750k
012.888899.39 Giá:3.500k giảm còn 1.750k
012.888899.79 Giá:5.500k giảm còn 2.750k
01.288.882.579 Giá:2.500k giảm còn 1.250k
012.88889.579 Giá:2.200k giảm còn 1.100k
01.288.882.779 Giá:1.600k giảm còn đã bán
01.288.882.979 Giá:1.900k giảm còn 900k


Bảng 06 sim 2.200K fix giảm còn 1.368k
012.8888866.0 Giá:2.200K
012.8888866.1 Giá:2.200K
012.8888866.2 Giá:2.200K
012.8888866.3 Giá:2.200K
012.8888866.5 Giá:2.200K
012.8888866.7 Giá:2.200K


Bảng 18 sim 900k fix giảm còn 600k
012.888886.10 Giá:900K
012.888886.12 Giá:900K
012.888886.13 Giá:900K
012.888886.17 Giá:900K
012.888886.20 Giá:900K
012.888886.21 Giá:900K
012.888886.23 Giá:900K
012.888886.25 Giá:900K
012.888886.27 Giá:900K
012.888886.31 Giá:900K
012.888886.32 Giá:900K
012.888886.35 Giá:900K
012.888886.37 Giá:900K
012.888886.50 Giá:900K
012.888886.51 Giá:900K
012.888886.52 Giá:900K
012.888886.53 Giá:900K
012.888886.57 Giá:900K


Bảng 09 sim 1.200k fix giảm còn 800k
012.88888.318 Giá:1.200K
012.88888.329 Giá:1.200K
012.88888.330 Giá:1.200K
012.88888.331 Giá:1.200K
012.88888.332 Giá:1.200K
012.88888.367 Giá:1.200K
012.888886.71 Giá:1.200K
012.888886.72 Giá:1.200K
012.888886.75 Giá:1.200K


Bảng 09 sim 1500K fix giảm còn 1.000k
012.88888.328 Giá:1.500K
012.88888.335 Giá:1.500K

012.88888.337 Giá:1.500K
012.88888.356 Giá:1.500K
012.88888.359 Giá:1.500K
012.88888.606 Giá:1.500K
012.888886.18 Giá:1.500K
012.888886.19 Giá:1.500K
012.888886.26 Giá:1.500K


10 số kit mobi chào xuân 2007 thanh lý giá sốc
093.676.6611 Giá:800K giảm còn 500k
093.676.6622 Giá:800K giảm còn đã bán
093.676.6633 Giá:1.200K giảm còn 800k
093.676.6655 Giá:1.200K giảm còn 800k


Giảm giá liên tục
Lần đầu giảm giá taxi viettel thu gốc
016.92.922.922 giá: 3.680.000 Đ
giảm còn: 2.680.000 Đ
016.95.955.955 giá: 3.680.000 Đ
giảm còn: 2.680.000 Đ
016.99994.994 giá: 3.680.000 Đ
giảm còn: 2.680.000 Đ
016.99.882.882 giá: 2.680.000 Đ
giảm còn: 1.880.000 Đ
016.99.884.884 giá: 2.680.000 Đ
giảm còn: 1.880.000 Đ
016.99.887.887 giá: 2.680.000 Đ
giảm còn: 1.880.000 Đ


Bảng 99 sim siêu đẹp siêu giảm giá tại link:
http://sjm.vn/Content.aspx?lang=0&k=5&cate=118


Bác nào có điều kiện có thể đến lấy sim trực tiếp tại
Địa chỉ: Số 3 (trong cùng cạnh nhà số 5), ngõ 133, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Hỗ trợ giao hàng trong nội thành Hà nội cộng thêm phí ship 20k
Còn bác nào ở nơi khác thì vui lòng
Đặt cọc trước vào tài khoản 200k hoặc 10% đối với đơn hàng lớn hơn 2tr, chuyển hàng theo hình thức COD của EMS, Tín Thành (Chuyển hàng thu tiền hộ)
Nguyễn Quang Vinh, Tài khoản: 1201 0000 060628 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Sở giao dịch 1.
Nguyễn Quang Vinh, Tài khoản: 001100 4060 784 tại Ngân hàng Vietcombank Hà Nội.
Toàn bộ sim là sim trả trước, nguyên kít chưa kích hoạt thông tin cá nhân. Trước khi lấy sim các bác vui lòng call 012.88888688 để kiểm tra tình trạng sim đã bán hay chưa và cách thức giao dịch.