>>>>>>>>>>>APPLE, THANH ĐOÀN>>>đ.c số 84 nguyển thị minh khai p8 tp đà [B]lạt