TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013
(Hệ liên thông TC – ĐH và CĐ – ĐH chính quy)
LIÊN THÔNG TRÁI NGÀNH
I: Các ngành đào tạo:
- Kế toán,
- Tài chính ngân hàng,
- Quản trị kinh doanh,
- Công nghệ thông tin
II: Đối tượng dự thi: Sinh viên tốt nghiệp đủ 2 năm kinh nghiệm
III: Các hệ liên thông và thời gian đào tạo.
- Liên thông Trung cấp trực tiếp lên đại học, thời gian đào tạo 2,5 năm.
- Liên thông từ Cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Cấp bằng: Sinh viên ra trường được cấp Bằng đại học chính quy của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
IV: Các môn ôn thi và thi tuyển:
1. Từ TCCN lên Đại học (3 môn).
a. Ngành Kế toán: - Kinh tế mác
- Kế toán doanh nghiệp
- Nghiệp vụ kế toán
b. Ngành QTKD: - Kinh tế mác
- Khoa học quản lý
- Tổ chức bộ máy quản lý
c. Ngành TCNH: - Kinh tế mác
- Tài chính doanh nghiệp
- Nghiệp vụ ngân hàng
d. Ngành CNTT: - Kinh tế mác
- Ngôn ngữ lập trình Pascal
- Quản trị cơ sở dữ liệu
2. Từ Cao đẳng lên Đại học (2 môn)
a. Ngành Kế toán: - Kinh tế mác
- Kế toán doanh nghiệp

b. Ngành QTKD: - Kinh tế mác
- Khoa học quản lý
c. Ngành TCNH: - Kinh tế mác
- Tài chính doanh nghiệp
d. Ngành CNTT: - Kinh tế mác
- Lập trình C
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ:
· Thời gian bán và nhận hồ sơ:
- Bán và nhận hồ sơ: 15/03/2013
- Thi tuyển (Dự kiến) : 25-26/6/2013

* Địa điểm bán và nhận hồ sơ:
Phòng 302 – Số 9 - C12 Tập thể ĐH Ngoại ngữ ĐHQG HN (Cổng ĐH Ngoại ngữ rẽ trái 50m)
Hotline: 0973 274 671 (cô Thảo)
YM: thaovt1008
Email:thaovt1008@yahoo.com
Liên thông trái ngành lên đại học kinh doanh và công nghệ 2013
Liên thông trái ngành từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy 2013
Liên thông trái ngành lên đại học chính quy 2013
Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh liên thông trái ngành năm 2013
Liên thông trái ngành
Liên thông trái ngành
Liên thông trái ngành
Liên thông trái ngành
- Liên thông từ Cao đẳng lên đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Liên thông từ trung cấp lên Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội
- Liên thông trái ngành lên trường Đại học nào?
- Liên thông trung cấp lên Đại học chính quy năm 2013
- Liên thông cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2013
- Đại học Kinh doanh và Công nghệ tuyển sinh liên thông năm 2013
- Thông báo tuyển sinh liên thông của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Liên thông trái ngành lên ngành kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ
- Liên thông trái ngành lên Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Liên thông trái ngành lên Tài chính ngân hang vào trường nào?
- Liên thông từ Cao đẳng lên đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Liên thông từ trung cấp lên Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội
- Liên thông trái ngành lên trường Đại học nào?
- Liên thông trung cấp lên Đại học chính quy năm 2013
- Liên thông cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2013
- Bằng nghề liên thông lên đại học chính quy
- Tốt nghiệp trung cấp nghề liên thông đại học chính quy
- Cao đẳng nghề liên thông đại học chính chính quy
- Liên thông cao đẳng nghề lên đại học
- Trung cấp nghề kế toán liên thông đại học kinh doanh công nghệ
- Liên thông bằng nghề lên đại họcimages.jpeg