phụ bạn,giá này thì năm 2008 thanh lý giá này còn nghe được chứ bây giờ giá này người ta nhập luôn về con như ý thích rồi,chúc bạn may bán được gà