Sim mới nguyên kít

0972.90.90.09 – 4t


0965.80.80.08 - 3.5tr

-)p-)p-)p


call 0977.560.560