Tình hình giờ nhiều chim quá nên cho ra đi bớt để tập trung chăm mấy em than .
1. Lửa thuộc được 2 mùa chim móng mỏ đầy đủ ko tật lỗi dạn người đang có lửa chơi lai rai do bỏ bê ko chăm sóc kỹ nên lông hơi xấu anh em nào bắt về chăm mùa sau chơi thì ok giá ra đi 800k ( Đuôi 18 )
2. Lửa bổi 1 mùa chim móng mỏ đầy đủ ko tật lỗi cầm còn hơi chao treo lên đứng lồng cũng đang vào lửa lâu lâu hót lớn 600k ( Đuôi 17 )
Anh em nào bắt cả 2 sẽ có giá tốt ( hình sẽ up sau )
Đ/c : 1898 Phạm Thế Hiển , P6 , Q8
ĐT : 01274448333