Giá giành cho a e mua số lượng >2 cây
ip4 used
-ip4 16 black ( sườn đẹp kính không trầy) : 5tr950
-ip4 32 black ( sườn đẹp kính không trầy) : 6tr150
-ip4 16 trắng ( sườn đẹp kính không trầy) : 6tr350
-ip4 32 trắng ( sườn đẹp kính không trầy) : 6tr550
ip4s used
-ip4s 16 black/white ( sườn đẹp kính không trầy) : 8tr3
-ip4s 32 black/white ( sườn đẹp kính không trầy) : 8tr7
-ip4s 64 black/white ( sườn đẹp kính không trầy) : 9tr
ip5 used
-16gb black/white 99% : 11tr
-32gb black/white 99% : 12tr
-64gb black/white 99% : 13tr
Máy nấu mới :
-ip4 white 16gb : 6tr4
Giá chỉ phone only )
Máy bao test 7 ngày, cho bung máy test
Các bạn mua lẻ +500.000 đ, bảo hành 3 tháng
phone : 0985357521
add : Số 10 Nhiêu Tứ P7 Phú Nhuận