Mình dư ra 3 ổ cứng :
1 . Ổ cứng SSung 250G còn bảo hành FPT . giá 730k
2 . 2 ổ cứng WD con bảo hành đến tháng 9 2013 . giá 600k 1 ổ .
Lấy hết fix 30k.
ủng hộ nhen ....
Điện Thoại : 09 33 23 90 98. thanks