Vina trả trước. 0943. 08. 6688 = 6.5 triệu.
Call: 0932. 32. 33. 34

ymL tungnet83