Lên sàn em : 09.66.24.66.24 giá 2tr
ACE nào quan tâm lhệ : 0976.72.37.37 --- 01299.003333
Sim nguyên kit