KCP_033: P8643
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Gọng Titanium siêu nhe, cực kì sang trọng
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá :950.000

KCP_034:
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn


KCP_035:
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000


KCP_031: P8162
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Gọng Titanium siêu nhe, cực kì sang trọng
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 900.000


KCP_032: P8631
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000


KCP_030: P8636
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Gọng Titanium siêu nhe, cực kì sang trọng
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 950.000


KCP_024: P8147
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000


KCP_025: P8183
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá :350.000

KCP_026: P8191
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_027: P9007 ( Mẫu Half Frame)
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_028: P9006
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_029: P9007 ( Mẫu Full Frame)
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_023: P'8156
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_020:
Tất cả đều là mẫu mới nhất và duy nhất chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_021:
Gọng cách điệu, bản to, nhìn rất Pro
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_022:
Gọng nhựa tổng hợp xịn, dẻo, đeo rất thoải mái, dáng sport, nhìn rất phong cách
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_019: P8637 ( Hàng Titanium)
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Xanh dương - Nâu - Đen- Xám
Giá : 950.000


KCP_018: P8186
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_013 : P'8169
Mẫu bắt ốc, nhìn cực Sport và độc đáo
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn

KCP_014 : P8200
Mẫu bắt ốc, nhìn cực Sport và độc đáo
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn

KCP_015 :
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_016 :
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_017 :
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_001 : Porsche P’8313 :
Mẫu Full Frame, nhìn sang nhé, hàng hiếm nhé các bác, hàng cực chất lượng
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_002 : Porsche P8162 :
Mẫu Full Frame
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_003 : Porsche P8202 :
Mẫu Half Frame
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_004 : Porsche P8200:
Mẫu Full Frame, mẫu này hiện rất ít nơi có nhé các bạn, những mẫu này hiện chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

KCP_005 : Porsche P’8202 :
Mẫu này đang HOT, và mẫu này là mẫu mới nhé, hàng hiếm đấy, những mẫu này hiện chỉ có tại K&K Shop
Tất cả đều có hộp kính + khăn lau kính
Màu : Có nhiều màu lựa chọn
Giá : 350.000

XEM TIẾP BÊN DƯỚI

PAGE1
kinh can porsche design, kinh mat porsche design, kinh can cao cap, kinh can nhe, kinh can xin , kinh can nam dep, kinh can nam thoi trang, kinh can nam porsche, kinh can porsche, kinh can sieu nhe, kinh can teen, kinh can cao cap, kinh can xach tay, kinh can xin, kinh can hang hieu