Dư dùng nên bán !
Máy màu trắng
Vì đăng bằng Iphone nên ko úp dc hình ! Nợ a em tấm hình !
Máy MD639LL/A nhé ! IMEI : 01 342800 361067 0
Máy chỉ có sạc ! mình Giữ lại tai nghe để nghe nhạc
Địa chỉ số 16 CMT8 F.BT Q1
ĐT : 090 666 5394 Mr Hùng