Bình dương Cần bán 3 em chào mào Chơi cội hay...1 em lấy giải khuyến khích, 2 em lấy giải tuần chim từ 4 mùa trở lên..ai quan tâm liên hệ: 01279818888...sorry ae mình không bít post hình..