ADD : 73 BÌNH PHÚ F:11 , Q:6 TP HCM ---( 0908729897 )
........................................GÀ NỌC KHÔNG BÁN
----------GÀ NÒI
MS1- ASIL LAI , NẶNG 3,1 KG , 6X THÔNG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
-MS2- GÀ PHI , CÂN NẶNG 2KG650 , 4X THÔNG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
MS3 : GÀ BỔN , CÂN NẶNG 2KG800 , 3X THÔNG
[IMG]
[/IMG][IMG][IMG]
MS4 : - GÀ MỸ RẶC DÒNG HATCH , 2,2KG , BỔN TRẠI LIÊN HOÀN
[/IMG][IMG][/IM
G]
MS5 : - PERU RẶC , CÂN NẶNG 3KG2 ,
[
][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
----------GÀ TRE NỌC
-MS1- TRE MỶ , CÂN NẶNG 1KG200 , 2X THÔNG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
-MS2- TRE LAI 50 . CÂN NẶNG 1KG2 , 3X THÔNG
[/I
MG][IMG][IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][/IMG]
-MS3- ĐIỀU , CÂN NẶNG 1KG200 , 7X THÔNG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
-MS4- ĐIỀU , CÂN NẶNG 1KG370 , 9X THÔNG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
CÒN 1 SỐ NỌC ĐANG THAY LÔNG .