0976.8888.42 = 1tr7
096.7777.993 = 1tr2096.7777.285 = 800k
0967.365.799 = 500k ( 365 ngày thần tài vĩnh cữu )
0967.30.8988 = 500k
0967.52.9899 = 850k
0967.079.899 = 750k

sim nguyên kích nha a e call 0942.013.013 ( lâm )