HCM - BÁN CẶP GÀ Ô QUE (GÀ TRE LAI MỶ) TRÍCH RÂU ĐỂ ANH EM ĐỖ GIỐNG. GIỐNG NÀY KHÔNG CẦN CẮT TÍCH, CẮT MỒNG, CHỈ NUÔI LỚN DỌN LÔNG XONG LÀ CHƠI. TRỐNG MÁI ĐỀU CHÂN XƯƠNG VUÔNG. ANH EM THÍCH XIN LIÊN HỆ 0909 500 410 EM TRỐNG TRÍCH RÂU, HUYỀN TRÂM CỰA 2 CHÂN, KHOẢNG 1,1KG, HAI CỰA ĐEN, TRÊN 11 THÁNG.[IMG][/IMG] [IMG][/IMG][IMG][/IMG]EM MÁI SẮP RỚT HỘT GÀ Ô DÂU RÂU. KHOẢNG 1,2KG [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG] ANH EM GHÉ QUA CHO XIN CHỮ UP. CÁM ƠN ANH EM ĐÃ XEM TIN.