gigabyte ep45t-ud3lr + cpu q9550 main còn mới 95% + FE
hết bh rùi nên bh 7 ngày cho các bro nào mua về xài
gia 3t5
sdt 0902492.224
115 trần đình xu quân 1