*****Update 23-05-2013*****
- 5 Ce D 347 (3.06GHZ/512 Cache/Bus 533/06) "e này chạy đc các dòng main G41"
- 1 Ce D 352 (3.2GHZ/512 Cache/Bus 533/05A)
"e này hãng hiếm nha"
- 6 P4 524 (3.06GHZ/1MB Cache/Bus 533/04A)
----> giá xa cạ 50k/1e
- 3 P4 630 (3GHZ/2MB Cache/Bus 800/04A)
- 1 P4 631 (3GHZ/2MB Cache/Bus 800/06) đã bán
- 2 Ce 430 (1.8GHZ/512 Cache/Bus 800/06) đã bán
----> giá xa cạ 80k/1e
Điện thoại: 0945797598 gặp Quân 28t
Địa chỉ: 51 Đường số 8, P.tân kiểng Q7