Thanh lý:
09.6238.6238 3.5tr
09.6237.6237 2tr
lh 0982167999