mình có 1 con asil Bổn của chú Dũng ngay hãng bia tiger Lê văn Khương mua từ nhỏ h đã lớn Muốn đổi láy con gà mỹ rặc ( gà tre ) , em nó đựoc 9lang gà 7 tháng , vây mỏng cán cao rất diều và đẹp chân trắng . rất sung nha bữa sổ thử với máy con gà = tháng nó đá máy con kia lộn cổ chạy mất dép
Còn ai mua thì giá 2triêu5 ( giao gà tận nơi )

HÌNH NÀY MÌNH MUỢN TẠM GÀ MÌNH CŨNG Y CHAN MÁY CHUP HÌNH HƯ RÙI ANH EM THÔNG CẢM
MÌNH BAO GÀ RẶC 100% NẾU LAI 1% CHO LUÔN CON GÀ
DC: lê văn khương quận 12 , 01269938870 gập Long