DVD RW hiệu HL Chuẩn AtA [SL 10c] --> Giá 150k/cái (Mua hết call)

DVD RW đồng Hiệu LG chuẩn ATA [SL 14c] Form ngắn ---> Giá bán 180k/cái (Mua hết call)

DVD Rom màu đen chuẩn ATA ---> Giá bán 80k/cái

DVD combo Đen chuẩn ATA---> Giá bán 100k/cái
Liên Hệ:
Hậu - 0972 90 66 00
DC: 197 Hàn Hải Nguyên, P2, Q11.