096.39.11777: 2200k, sim nguyên kit, mãi mãi, call: 012345.01357