sim ngc anh
đc:thượng cát ,từ liêm , hà nội.
đt 096 886 9699 .0987641975
vcb.049 100 000 8687.
ch tk nguyn đc thin
cập nhật ngày 15/06/2013
0962 938 368.........1600k
0962 163 368.........1500k
0962 609 668.........1600k
096 395 1668.........1400k
096 216 3668.........1600k
0963 923 668.........1600k
097 220 8486...........680k
096 2848 368...........800k
0966 056 468...........600k
0974 688 986.........1800k
096 8899 486.........1500k
0963 343 368.........1500k
0965 04 3968...........999k
0964 18 7968.........1200k
0969 486 286.........2200k
0964 63 7968.........1200k
098 595 5868.........3300k
0974 202 868.........1600k
0963 274 868...........900k
0976 443 868.........1200k
096 909 1668.........1900k
097 469 486...........1200k
0974 36 26 86........1600k
0969 590 568.........1800k
0974 597 886...........900k
0973 225 886...........900k
0975 604 686...........900k
097 6464 886...........900k
0966 4848 86...........900k
0983 902 886...........900k
096 995 4668.........1200k
0962 409 686...........900k
cập nhật liên tục.........