sim trả trước
012 22 44 66 88
giá 20
triệu giảm 40%=12 triệu
01235 77 8888
giá 15
triệu giảm 40%=9 triệu
01299 10 11 12
giá 3 triệu giảm 40%=1.8 triệu
sim độc tiến đều từ đầu đến phát phát,kg có sự so sánh,chỉ có 1 sim di nhất cho thể loại này.