Nhiều khi cần tìm số cứ phải sms hay spam Yahoo..nên lập cái topic này,cần dạng số nào sẽ úp lên.Anh em ngang qua vào xem có dạng em cần cứ ném số kèm giá hoặc số và số liên hệ em sẽ call hoặc sms lại..

Đang cần mấy dạng sau cho vài khách :TAM HOA 888 - 999 ( VIETTEL )
TAXI : AB.AB.AB - ABC.ABC ( VIETTEL )
LỘC PHÁT 6868 hoặc ưu tiên nhiều 6 - 8
TỨ QUÝ 2 3 5 6 8 9 ( VIETTEL và tứ 8888 Vinaphone 091 )
SẢNH TIẾN 4 ( VIETTEL )..Và các dòng dễ nhớ..

Giá từ 5tr đến 80tr..